Statut - XX. RAD U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Indeks Članka

 

XX. RAD U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Članak 203.
U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Škola je dužna osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.
Škola posebnim aktom o sistematizaciji i načinu rada u uvjetima iz stavka 1. ovog članka uređuje pitanja rada i djelovanja na ostvarivanju programa srednjoškolskog obrazovanja i skrbi o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika i radnika Škole.