UPISI 2022./2023.

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018. i 98/2019.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (Narodne novine broj 57/2022.)

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
„Don Frane Bulić“ Split - s pravom javnosti
Zrinjsko-frankopanska 19
objavljuje

NATJEČAJ
za upis učenika u prvi razred u šk. god. 2022./2023.

Program
Klasična gimnazija (320404)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
4
Broj učenika
52
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)
Biologija
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)
Natjecanje i smotra iz vjeronauka
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Uredno kognitivno funkcioniranje.
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program
Preporuka župnika i krsni list
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
-
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1. strani jezik - 30.06.2022. u 10:00 (na pisani zahtjev učenika)
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1. strani jezik - 30.06.2022. u 10:00 (na pisani zahtjev učenika)
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.strani jezik - 23.06.2022. u 10:00 (na pisani zahtjev učenika)
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.strani jezik - 23.06.2022. u 10:00 (na pisani zahtjev učenika)
Popis stranih/klasičnih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti
Engleski jezik ili Njemački jezik, Latinski jezik, Grčki jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet
-
Bodovni prag
-
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)
0,00kn
Iznos školarine za kandidate izvan EU
0,00kn

UPISI U PRVI RAZRED šk. god. 2022./2023.

Temeljem Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. svibnja 2022. (NN 57/2022) donosimo uvjete za upis u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti.

U Školu se upisuju:

 • kandidati za duhovna zvanja (sjemeništarci i redovnički kandidati/ce)
 • ostali kandidati

Vrednuju se zajednički, dodatni i posebni elementi upisa. Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi bodovanja zajedničkoga i dodatnoga elementa vrednovanja (prema Pravilniku o elementima i kriterijima za upis u I. razred srednje škole, „Narodne Novine“ br. 49/2015, 47/2017, 39/2022).

Pri utvrđivanju ljestvice poretka kandidatima pripadnicima romske nacionalne manjine i kandidatima bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi uz zajednički i dodatni element vrednovanja boduje se i element vrednovanja sukladno članku 21. Pravilnika o elementima i kriterijima za upis u I. razred srednje škole („Narodne Novine“ br. 49/2015, 47/2017, 39/2022).

Zajednički elementi:

 • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
 • zaključne ocjene u posljednja dva (7. i 8.) razreda osnovnog obrazovanja iz ovih nastavnih predmeta:
  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Povijest
  • Geografija
  • Biologija

Maksimalni broj bodova iz zajedničkih elemenata je 80 bodova.

VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA ZNANJA I U SPORTU

 • Izravan upis – za osvojeno 1., 2., 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju u 5., 6., 7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja u pojedinačnoj konkurenciji iz predmeta posebno značajnih za upis.
 • Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju (svi predmeti) postigli:
 • prvo mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. i 8. razredu: 4 boda
 • drugo mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. i 8. razredu: 3 boda
 • treće mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. i 8. razredu: 2 boda
 • sudjelovali kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. i 8. razredu: 1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje AZOO.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS):

 • prvo mjesto kao članovi ekipe: 3 boda
 • drugo mjesto kao članovi ekipe: 2 boda
 • treće mjesto kao članovi ekipe: 1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje Hrvatski školski športski savez.

POSEBNI ELEMENTI VREDNOVANJA

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

– ima zdravstvene teškoće
– živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima.

Kandidati za duhovna zvanja upisuju se izravno uz odluku ordinarijata ili redovničke zajednice. Zamolbu dostavljaju ordinarijatu ili redovničkoj zajednici do 1. srpnja 2022. godine.

VAŽNO: Kandidati za upis u školu moraju do ponedjeljka, 4. srpnja 2022., do 14 sati predati u Tajništvo škole, osobno, e-poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili faksom (021/386-149), preporuku župnika i krsni list jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu (to je preduvjet da bi učenici bili prihvaćeni kao naši kandidati bez obzira na odabrani prioritet upisa).

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju od 11. do 12. srpnja 2022. u vremenu od 9 do 12 sati dostaviti u Tajništvo škole sljedeće dokumente:

 • potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica)
 • svjedodžbu 8. razreda osnovne škole
 • dokumente koji su uvjeti za upis (potvrde dodatnih bodova)

DODATNA PROVJERA ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u četvrtak 30. lipnja 2022. u 10:00 sati (za kandidate koji u osnovnoj školi nisu učili engleski ili njemački jezik najmanje 4. godine). Učenici su dužni u Tajništvo dostaviti pisani zahtjev za dodatnu provjeru znanja.

NAPOMENA: Fakultativne predmete – Talijanski jezik ili Njemački jezik – učenici prijavljuju na početku nastavne godine.

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i eventualno jesenskome upisnom roku.

 Ljetni upisni rok   

Opis postupaka
Datum
o   Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
23.5.2022.
o   Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
23. 5. – 1. 7. 2022.
o   Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH
1. 7. 2022.
o   Početak prijava redovitih učenika u sustav
23. 5. 2022.
Početak prijava obrazovnih programa
25. 6. 2022.
o   Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
28. 6. 2022.
o   Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
o   Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera
29. 6. – 4. 7. 2022.
o   Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
1. 7. 2022.
o   Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
29.6. - 4. 7. 2022.
o   Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
6. 7. 2022.
o   Završetak prijava obrazovnih programa 
o   Početak ispisa prijavnica
7. 7. 2022.
o   Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
o   Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
8. 7. 2022.
o   Objava konačnih ljestvica poretka
9. 7. 2022.
o   Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) 
o   Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)
11. – 13. 7. 2022.
o   Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
15. 7. 2022.
o   Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
10. 8. 2022.

Jesenski upisni rok  

Opis postupaka 

Datum 

o   Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 

20. 8. 2022.

o   Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

o   Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.

o   Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 

24. 8. 2022.

o   Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 

22. 8. 2022.

o   Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 

23. 8. 2022.

o   Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

o   Završetak unosa rezultata s popravnih ispita 

o   Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 

24. 8. 2022.

o   Završetak prijava obrazovnih programa 

o   Početak ispisa prijavnica 

25. 8. 2022.

o   Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

o   Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 

26. 8. 2022.

o   Objava konačnih ljestvica poretka  

27. 8. 2022.

o   Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o   Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 

29. – 30. 8. 2022.

o   Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 

1. 9. 2022.

 

 

 Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

 Ljetni upisni rok   

Opis postupaka

Datum

o   Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

23. 5. – 6. 6. 2022.

o   Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 5. – 6. 6. 2022.

o   Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 17. 6. 2022.

o   Upisna povjerenstva ŽUO-a  unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

26. 5. – 17. 6. 2022.

o   Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 6. 2022.

o   Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

23. 6. 2022.

o   Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

24. 6. 2022.

o   Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

25. 6. 2022.

 

 Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

o   Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 

 16. 8. - 18. 8. 2022.

o   Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 

16. 8. - 18. 8. 2022.

o   Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 

 16. 8. - 18. 8. 2022.

o   Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 

 16. 8. - 18. 8. 2022.

o   Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 

18. 8. 2022.

o   Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 

19. 8. 2022.

o   Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 

 

20. 8. 2022.

o   Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 

20. 8. 2022.