Statut - I. OPĆE ODREDBE

Indeks Članka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom utvrđuje status, naziv i sjedište Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split (u daljnjem tekstu: Škola), zastupanje i predstavljanje, imovina i financijsko poslovanje, djelatnost, unutarnje ustrojstvo i način rada, prava i dužnosti učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih radnika, upravljanje Školom, djelokrug i način rada stručnih tijela, suradnja s roditeljima, skrbnicima i odgojiteljima u Nadbiskupskom sjemeništu, opći akti, javnost rada Škole, poslovna i profesionalna tajna, zaštita osobnih podataka, pravo na pristup informacijama, nadzor, zaštita okoliša te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
 
Članak 2.
Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split privatna je katolička srednja škola s pravom javnosti koja obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja sukladno nauku i moralnim načelima Katoličke Crkve.
 
Članak 3.
Osnivač je i vlasnik škole Splitsko-makarska nadbiskupija (dalje: Osnivač).
Splitsko-makarska nadbiskupija postala je osnivačem i vlasnikom Škole na temelju odluke Ordinarija broj 1292/1991. od 20. lipnja 1991. (Službeni vjesnik biskupija Splitske metropolije, br. 4/91, str. 12-13).
Škola je pravni sljednik Srednje škole za spremanje svećenika u Splitu, odnosno Nadbiskupske klasične gimnazije, koju je utemeljio nadbiskup Stjepan Cosmi 1700. godine.
Škola je Odlukom ordinarija nadbiskupije mons. Ante Jurića, od 30. ožujka 1990. (br. 532/90.) preimenovana u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti. Škola je na temelju čl. 184. Zakona o usmjerenom obrazovanju (NN br. 42/89.) i čl. 45. i 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju (NN br. 47/90.) Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske (kl. oznaka: 602-03/91-01-135, ur. br. 532-02-4/3-91-01, Zagreb, 10. travnja 1991.) i Rješenjem (kl. oznaka: 602-03/92-01-454, ur. br. 532-02-6/3-92-03, Zagreb, 3. prosinca 1992.) dobila pravo javnosti i verifikaciju za izvođenje obrazovnog programa klasične gimnazije.
Škola je upisana u zajednički elektronički upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Članak 4.
Prava i dužnosti Osnivača i vlasnika Škole Nadbiskupija obavlja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisima donesenim na temelju Zakona, Zakonika kanonskog prava, Ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske (NN – Međunarodni ugovori br. 2/97.), Ugovoru između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije (HBK) od 23. svibnja 2011. i prema ovom Statutu.