Statut

Indeks Članka

Na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 2/97), Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama, odredbama kanonskog prava, članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) Školski odbor Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, na sjednici održanoj 25. veljače 2020., uz prethodnu suglasnost Splitsko-makarske nadbiskupije koju zastupa mons. Marin Barišić, nadbiskup (broj: 111/2020. od 25. veljače 2020.), donio je

S T A T U T
Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split
– s pravom javnosti