Edukacija volontera i volonterska akcija

Učenici naše škole u petak, 22. rujna, sudjelovali su na edukaciji o volontiranju u kriznim situacijama u okviru projekta „Zajedno u krizi“ Udruge MoSt čije su aktivnosti usmjerene na provedbu lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih strategija suzbijanja rizičnih ponašanja mladih, siromaštva i beskućništva i socijalne isključenosti. Edukaciju je održao Josip Šimić, mag. socijalnog rada, iz Udruge MoSt.

U sklopu edukacije učenici su sudjelovali u 7 edukativnih radionica na kojima su osvijestili važnost volonterskog angažmana i važnost ljudskih osobina koje su pokretači pozitivnih promjena u društvu, osnažili sliku o sebi, naučili o stresu, osvijestili postojanje kriznih situacija kao dio svakodnevnice te povećali razinu znanja o doniranjima u situacijama zahvaćenih krizom.

Nakon edukacije, uz Josipovu pomoć, naši volonteri osmislili su volontersku akciju za Socijalnu samoposlugu u Kninu.

Na volonterskim sastancima zajedno s pedagoginjom planirali su korake volonterske akcije. Poslije mnogo kreativnog promišljanja, odlučili su se za naziv akcije „Zajedno k plemenitom cilju, pomozimo Socijalnoj samoposluzi u Kninu". Akcija je trajala od 25. listopada do 15. studenog, a pritom su se prikupljale nekvarljive namirnice, higijenske potrepštine i dječje pelene. Za vrijeme trajanja akcije naši volonteri neumorno su motivirali ostale učenike kako bi prikupili što više potrepština. Kada je akcija završila, zajedničkim snagama volonteri su posložili potrepštine i spremili ih u kutije, a snažni učenici 3.b i 4.a razreda pomogli su ukrcati ih u kombi za Knin.