Natječaj za radno mjesto - spremač/ica: POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i natječaja za popunu radnog mjesta objavljenog nadnevka 19. listopada 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči NKG-a Split, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV NA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICE

 

Kandidati za radno mjesto spremač/ice 1 izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme koji ispunjavaju uvjete natječaja i podnijeli su potpunu, potpisanu i pravodobnu prijavu na natječaj pristupit će razgovoru u srijedu, 8. studenog 2023. godine.

  1. M.S. U 11.00 sati

 

PRAVILA I NAČIN TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje NKG Split, razgovor će se obaviti s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Procjena kandidata provest će se putem razgovora.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru. Ako kandidati ne pristupe razgovoru, smatra se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će pristupiti procjeni.

U razgovoru s kandidatima provjeravat će se:

  1. poznavanje propisa iz Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (“Narodne novine” br. 2/2011.)
  2. poznavanje poslova radnog mjesta i vještine komuniciranja
  3. motivacija za rad u katoličkoj školi i kršćanski pogled na život i rad

Nakon utvrđivanja rezultata vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.

Škola o rezultatima natječaja obavještava kandidate objavom na mrežnoj stranici škole.

Poziv za razgovor objavljen je 2. studenog 2023. godine na mrežnoj stranici NKG Split.

Klasa: 112-01/23-03/04
Ur. broj: 2181-1-292/02-23-3
U Splitu 2. studenog 2023.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU
I VREDNOVANJE KANDIDATA