Plan dopunskog rada

Temeljem članka 75. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) na Sjednici Nastavničkoga vijeća Nadbiskupijske klasične gimnazije »Don Frane Bulić« Split - s pravom javnosti, dana 27. lipnja 2023. usvojen je sljedeći Plan dopunskog rada za učenike od I. do III. razreda koji imaju negativne ocjene na kraju nastavne godine 2022./2023.

Plan dopunskog rada