Obavijest o ispitima pred povjerenstvom

Članak 94. Statuta Škole propisuje da učenik ili roditelj „koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pismeni zahtjev Nastavničkom vijeću, preko ureda tajništva, radi polaganja ispita pred povjerenstvom“. Na Sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 21. lipnja, prihvaćeni su svi zahtjevi učenika i imenovana ispitna povjerenstva koja će provesti ispite prema ovom rasporedu:

Petak, 23. lipnja 2023.

8:00 pismeni dio ispita iz    
          MATEMATIKE  (1. a i 2. a)
          LATINSKOG JEZIKA   (3. b)
          ENGLESKOG JEZIKA   (3. b)

8:00 ispit iz  
          LOGIKE   (3. a i 3. b)

9:30 usmeni dio ispita iz 
          MATEMATIKE   (1. a i 2. a)
          LATINSKOG JEZIKA   (3. b)
          ENGLESKOG JEZIKA   (3. b)

11:00 ispit iz
          SOCIOLOGIJE   (3. a i 3. b)

11:00 pismeni dio ispita iz
          GEOGRAFIJE   (1. a)
          GRČKOG JEZIKA  (2. a)

12:00 ispit iz
          POVIJESTI   (3. b)

12:30 usmeni dio ispita iz
          GEOGRAFIJE    (1. a)
          GRČKOG JEZIKA  (2. a) 

 

Ponedjeljak, 26. lipnja 2023.

11:00 pismeni dio ispita iz 
          LATINSKOG JEZIKA   (2. a)
          HRVATSKOG JEZIKA   (3. a)
          MATEMATIKE   (3. b)

12:30 usmeni dio ispita iz 
          LATINSKOG JEZIKA   (2. a)
          HRVATSKOG JEZIKA   (3. a) 
          MATEMATIKE    (3. b)

14:00 ispit iz
          BIOLOGIJE    (3. b)