UPISI 2023./2024.

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“ broj 55/2023)

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
„Don Frane Bulić“ Split s pravom javnosti
Zrinjsko-frankopanska 19
objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred u šk. god. 2023./2024.

slika 2023 06 19 125821083

 

UPISI U PRVI RAZRED šk. god. 2023./2024.

Temeljem Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. svibnja 2023. („Narodne novine“, broj 55/23) donosimo uvjete za upis u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti. Vrednuju se zajednički, dodatni i posebni elementi upisa. Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi bodovanja zajedničkoga i dodatnoga elementa vrednovanja (prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, „Narodne novine“ br. 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22). Pri utvrđivanju ljestvice poretka kandidatima pripadnicima romske nacionalne manjine i kandidatima bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi uz zajednički i dodatni element vrednovanja boduje se i element vrednovanja sukladno članku 21. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22).

Zajednički elementi:

 • prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
 • zaključne ocjene u posljednja dva (7. i 8.) razreda osnovnog obrazovanja iz ovih nastavnih predmeta:
  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Povijest
  • Geografija
  • Biologija

Maksimalni broj bodova iz zajedničkih elemenata je 80 bodova.

 1. VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA IZ ZNANJA I SPORTSKIM NATJECANJIMA

Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Povijesti, Geografije te natjecanja iz Vjeronauka, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju  

Pravo na izravan upis/Dodatni bodovi

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja  

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja  

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje AZOO.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja:

 • prvo mjesto kao članovi ekipe: 3 boda
 • drugo mjesto kao članovi ekipe: 2 boda
 • treće mjesto kao članovi ekipe: 1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje Hrvatski školski športski savez.

 1. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja temeljem odredbi članaka 19., 20. i 21. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22).

VAŽNO: Kandidati za upis u školu moraju do srijede, 5. srpnja 2023., do 14 sati predati u Tajništvo škole osobno, e-poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili faksom (021/386-149) krsni list jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu (to je preduvjet da bi učenici bili prihvaćeni kao naši kandidati bez obzira na odabrani prioritet upisa).

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju od 11. do 12. srpnja 2023. u vremenu od 10 do 13 sati dostaviti u Školu sljedeće dokumente:

 • potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica)
 • svjedodžbu 8. razreda osnovne škole
 • ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis

DODATNA PROVJERA ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u utorak 4. srpnja 2023. u 10:00 sati (za kandidate koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik najmanje 4 godine). Učenici su dužni u Tajništvo dostaviti pisani zahtjev za dodatnu provjeru znanja.

NAPOMENA: Fakultativne predmete – Talijanski jezik ili Njemački jezik – učenici prijavljuju na početku nastavne godine.

 

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred u školskoj godini 2023./2024. u ljetnome i eventualno jesenskome upisnom roku.

 Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

o   Početak prijava u sustav

29. 5. 2023.

o   Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr

29. 5. do 26. 6. 2023.

o   Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu

29. 5. do 26. 6. 2023.

o   Prijava obrazovnih programa

28. 6. do 7. 7. 2023.

o   Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. do 2. 7. 2023.

 

o   Dostava dokumentacije:
·        Stručno mišljenje HZZ-a za programe koji to zahtijevaju
·        Dokumenta kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

 

28. 6. do 6. 7. 2023.

o   Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata

3. 7. do 6. 7. 2023.

o   Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s liste

6. 7. 2023.

o   Unos prigovora

7. 7. 2023.

o   Objava konačnih ljestvica poretka

10. 7. 2023.

 

o   Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:
 1. Upisnica (obavezno za sve učenike) - dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili
  dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine - dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole
  ili dolaskom u školu
  na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada - dostavlja se putem
  elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.
Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

 

10. 7. do 13. 7. 2023.

o   Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

14. 7. 2023.

o   Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

7. 8. 2023.

 

 Jesenski upisni rok

Opis postupaka
Datum
o   Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH
16.8. do 21. 8. 2023.
o   Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije
za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
16. 8. do 21. 8. 2023.
o   Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa
21. 8. do 25. 8. 2023.
o   Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
21. 8. do 23. 8. 2023.
o   Dostava dokumentacije:
·        Stručno mišljenje HZZ-a za programe koji to zahtijevaju
·        Dokumenta kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)
21. 8. do 24. 8. 2023.
o   Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
24. 8. 2023.
o   Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista
25. 8. 2023.
o   Unos prigovora
25. 8. 2023.
o   Objava konačnih ljestvica poretka
26. 8. 2023.
o   Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:
 1. Upisnica (obavezno za sve učenike) - dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr
  ili dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine - dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole
  ili dolaskom u školu
  na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada - dostavlja se
  putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.
Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na
mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.
26. 8. do 29. 8. 2023.
o   Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka
30. 8. 2023.

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

Ljetni upisni rok  

Opis postupaka

Datum

o   Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje,
odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba
te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

29. 5. – 16. 6. 2023.

o   Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja
RH putem srednje.e-upisi.hr

29. 5. – 16. 6. 2023.

o   Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog
sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

29. 5. – 16. 6. 2023.

o   Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav

29. 5. – 21. 6. 2023.

o   Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

29. 5. – 26. 6. 2023.

o   Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

23. 6. do 26. 6. 2023.

o   Početak prikaza ljestvica poretka

26. 6. 2023.

o   Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju

27. 6. 2023.

o   Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno
Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju

28. 6. 2023.

o   Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:
 1. Upisnica (obavezno za sve učenike) - dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr
  ili dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine - dostavlja se putem elektroničke pošte
  na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu
  na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada - dostavlja se putem
  elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum .
o   Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se
na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 13. 7. 2023.

  

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

o   Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje,
odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba
te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. 8. do 18. 8. 2023.

o   Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja
RH putem srednje.e-upisi.hr

16. 8. do 18. 8. 2023

o   Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju
izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. 8. do 18. 8. 2023

o   Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje,
sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa

16. 8. do 18. 8. 2023

o   Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis
(dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

16. 8. do 20. 8. 2023

o   Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20. 8. 2023

o   Početak prikaza ljestvica poretka

20. 8. 2023.

o   Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju

21. 8. 2023.

o   Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno
Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju

21. 8. 2023.

o   Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:
 1. Upisnica (obavezno za sve učenike) - dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr
  ili dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine - dostavlja se putem elektroničke pošte
  na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu
  na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada -
  dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.
o   Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se
na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2023.