Odabrana putnička agencija za organizaciju maturalnog izleta

Na našim je mrežnim stranicama, 1. veljače 2023., objavljen Poziv za organizaciju višednevne učioničke nastave od 27. kolovoza do 3. rujna 2023. godine.

Kako je i objavljeno u Pozivu, javno otvaranje ponuda održalo se 16. veljače 2023. godine, a predstavljanje ponuda koje ispunjavaju uvjete javnog poziva br. 1/2023. održalo se 6. ožujka 2023.

Odabrana je ponuda putničke agencije "Igana d.o.o.".