Natječaj za radno mjesto - spremačica: POZIV NA RAZGOVOR

Natječaj je objavljen 18. listopada 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči NKG-a Split.

Kandidati za radno mjesto spremačice 1 izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu i pravodobnu prijavu na natječaj pristupit će razgovoru u srijedu, 2. studenog 2022., u jutarnjim satima i to prema sljedećem rasporedu:

9:00    N. B.
9:20    S. J.
9:40    M. P.
10:00  M. R.
10:20  S. S.

PRAVILA I NAČIN TESTIRANJA

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje NKG Split, razgovor će se obaviti s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Provjera se sastoji od razgovora s kandidatima s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru. Ako kandidat ne pristupi na razgovor, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će pristupiti procjeni.

Usmena procjena i vrednovanje kandidata provest će se putem razgovora.

U razgovoru s kandidatom provjeravat će se: poznavanje propisa iz Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, br. 2/2011.), poznavanje poslova radnog mjesta, komunikacijske vještine kandidata, motivacija za rad u katoličkoj školi i kršćanski pogled na život i rad.

Nakon utvrđivanja rezultata vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.

Škola o rezultatima natječaja obavještava kandidate objavom na mrežnoj stranici škole.

Poziv za razgovor objavljen je 28. listopada 2022. godine na mrežnoj stranici NKG-a Split.

Klasa: 602-03/22-01
Ur. br. 2181-162-22-01-47
U Splitu 28. listopada 2022.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU
I VREDNOVANJE KANDIDATA