Znanstveni skup i svečana akademija povodom 200. obljetnice podržavljenja Klasične gimnazije u Splitu

U Palači Milesi u Splitu (Trg braće Radića 7) organizira se znanstveni skup i svečana akademija povodom 200. obljetnice podržavljenja Klasične gimnazije u Splitu 25. svibnja 2017. od 9.00 sati.

ZNANSTVENI SKUP

09:00 Pozdravne riječi
Edo Šegvić: Pozdravna riječ predsjednika Društva prijatelja kulturne baštine Split
dr. sc. Stanko Piplović: Pozdravna riječ predsjednika Provedbenog odbora
Akademik Davorin Rudolf: Pozdravna riječ počasnog predsjednika

09:30 Prva sesija
Voditelj: Marijan Čipčić
dr. sc. Josip Vrandečić: Političko-društvene prilike u Dalmaciji za restauracije
Branka Despotušić: Srednje školstvo u Dalmaciji u 19. stoljeću
dr. sc. Stanko Piplović: Zakonodavstvo u školstvu u prvoj polovici 19. stoljeća u Dalmaciji
Gordana Tvrdić, Bruna Horović Vuković i Marina Grgičević: Spisi o podrž avljenju Klasične gimnazije u Državnom arhivu u Splitu
dr. sc. Ivanka Kuić: Knjižnice splitskih srednjih škola kao infrastruktura obrazovanja i znanosti u Splitu u 19. stoljeću
Hania Mladineo Mika: Knjige iz knjižnice splitske Klasične gimnazije u Državnom arhivu u Splitu

Rasprava

12:00 Druga sesija
Voditelj: dr. sc. Josip Vrandečić
Ivo Uglešić i Marina Goreta: Preustroj Klasične gimnazije u
Splitu sredinom 19. stoljeća
Marijan Čipčić: Henrik Reha – prvi upravitelj podržavljene Klasične gimnazije u Splitu
dr. sc. Slavko Kovačić: Prinos poznavanju života Ivana Matija Škarića, jednoga od prvih profesora državne gimnazije u Splitu
dr. sc. Ljerka Šimunković: Disciplina i svakidašnji život u splitskoj Klasičnoj gimnaziji (1817. – 1867.)
Anita Brakus: Arhitektonski razvoj prve zgrade Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu
Završna rasprava i zaključci

14:00 Predstavljanje knjige Govori protiv Kataline, Marka Tulija Cicerona, u izdanju Latinae et Graeca. Preveo: Ante Podrug, a uredila i uvodnu studiju napisala: Inge Belamarić. O knjizi
govore: dr. sc. Ivan Basić i priređivači

SVEČANA AKADEMIJA
Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić” Split,
Zrinsko-frankopanska 19, Split

19:00 Pozdravne riječi
Marijan Puljiz: Pozdravna riječ u ime I. gimnazije Split
don Josip Dukić: Pozdravna riječ u ime Nadbiskupijske klasične
gimnazije „Don Frane Bulić”

19:15 Glazbeno-dramski program učenika I. gimnazije Split i Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić” Split

Voditelj: Jerko Župa


Splitski nadbiskup Stjepan Cosmi utemeljio je 1700. godine Sjemenište u Splitu. U okviru te ustanove djelovala je i crkvena gimnazija. Dolaskom pod austrijsku upravu, Dekretom od 3. prosinca 1916., Dalmatinsko namjesništvo u Zadru najavilo je otvaranje državne Klasične gimnazije u Splitu. Godine 1817. to je i provedeno, reorganizacijom škole koja je tako postala državna s pravom javnosti. Odlukom od 30. listopada postavljen je za prvog prefekta kanonik Nikola Didoš, a za ravnatelja sjemeništa Enrico Reha. Škola je smještena u staroj zgradi sjemeništa.
Preustrojena gimnazija sastojala se od 4 škole gramatike s trajanjem od 4 godine i 2 škole humanizma kroz 2 godine. Među predmetima koji su se predavali 1818. godine bili su: filozofija, matematika, kanonsko pravo i teologija. U početku je bilo 9 profesora: 4 za gramatiku, 2 za humanizam i po jedan za vjeronauk, njemački jezik i krasnopis. Prvi profesori gimnazije su svećenici: Juraj Lisičić, Josip Čobrnić, Josip Bianchi, Pavao Miošić Kačić, Dujam Bassi, a vjeroučitelj Antun Massimo. Maturanti 1817./18. godine bili su Bartolomeo Allegretti iz Trogira, Dionizije Boetner, Josip Cippico iz Skradina, Francesco Degiovanni, Josip Geremia iz Splita, Josip Grubišić i Simeone Zuppaneo s otoka Brača, Ivan Mate Škarić iz Postira i drugi.


POČASNI PREDSJEDNIK SKUPA

  • akademik Davorin Rudolf

PROVEDBENI ODBOR

  • dr. sc. Stanko Piplović, predsjednik
  • Marijan Čipčić, tajnik
  • dr. sc. Josip Vrandečić
  • Marina Grgičević
  • Marijan Puljiz
  • don Josip Dukić

POKROVITELJI

  • Splitsko-dalmatinska županija
  • Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
  • Turistička zajednica grada Splita