panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Pravilnik o kućnom redu

Škola je naš drugi dom. Od svih se u njoj očekuje uljudno ophođenje, pristojno ponašanje i odijevanje. Prostori u kojima svakodnevno boravimo i učimo, dani su nam na raspolaganje i povjereni na čuvanje.

Naša škola, Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ s pravom javnosti, ima svoj Pravilnik o kućnom redu iz kojega za sve učenike ovdje iznosimo glavne naputke:

Učenik je dužan:

 • dolaziti uredan u Školu, kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje, uljudno se odnositi prema svim djelatnicima Škole,  te održavati čistoću i red  u prostoru Škole i oko nje (čl.16)
 • na znak zvona za početak nastave u 7.55 svi su učenici dužni biti na svojim mjestima u razredu, te se pripremiti za rad (čl.17)
 • svaki učenik ima svoje mjesto u razredu  koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog nastavnika (čl.17)
 • nastava započinje i završava molitvom, a moli se na početku prvog sata i na završetku zadnjeg sata.(čl.18) U jakim liturgijskim vremenima i pojedinim blagdanima, moli se  i čita duhovna misao prije početka nastave  preko razglasa Škole za sve učenike i djelatnike. Molitvi prethodi prikladna glazba koja treba stvoriti ozračje sabranosti u cijeloj Školi  za zajedničku molitvu.
 • korištenje mobitela, radioaparata, kazetofona sa slušalicama i sličnih tehničkih naprava koje nisu u službi školskih pomagala, strogo je zabranjeno (čl.21)
 • za malih odmora učenici ne smiju napuštati Školu, a za vrijeme velikog odmora u razredima ostaju samo redari, dok ostali učenici to vrijeme trebaju iskoristiti za okrepu u okolišu Škole (čl.23)
 • strogo se zabranjuje pušenje,  unošenje alkohola i drugih opijata u cijelu zgradu Škole, igranje igara na sreću, kartanje, te unošenje tiskovina neprimjerenog sadržaja  kao i  oružja i  sredstava koji mogu izazvati požar ili eksploziju (čl. 5)
 • nije dozvoljeno  na oglasnoj niti školskoj ploči, po zidovima, vratima i klupama lijepiti nikakve slike, natpise ili žvakaće gume, kao ni bacati smeće izvan koševa (čl.5)
 • na kraju nastave učenici su dužni ostaviti uredno svoju klupu, smeće staviti u koš, a sve svoje osobne stvari ponijeti sa sobom jer Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca u Školi (čl.24)

Tjedni redari: (čl.25)

 • čuvaju imovinu, red i čistoću razreda te o uočenim nepravilnostima i oštećenjima odmah izvješćuju dežurnog profesora ili razrednika;
 • svaki sat pripremaju učionicu za nastavu pazeći na čistoću ploče i prozračnost razreda;
 • ovisno o vremenskim prilikama, zatvaraju ili otvaraju prozore, ali škure trebaju uvijek biti otvorene i zaporkom učvršćene da ne lupaju;
 • prijavljuju početkom svakog sata nenazočne učenike, a o nenazočnosti nastavnog profesora  izvješćuju dežurnog profesora ili voditelja nastave;
 • za vrijeme velikog odmora ostaju u razredu i odgovorni su za stvari i red u razredu;
 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu, brišu ploču i uz predmetnog nastavnika provjeravaju ispravnost učionice, te spremaju sva nastavna pomagala;

----------------------------------

 • za nanošenje materijalno-imovinske štete Školi, učenici za koje se utvrdi da su počinitelji, nadoknadit će štetu, a ako se ne može utvrditi tko je počinitelj štete, nadoknađuju je svi učenici koji su boravili u prostoru gdje je šteta nastala (čl.29 i 30)
 • svi su učenici obvezni sudjelovati na duhovno- pedagoškim susretima, duhovnim obnovama i školskim svečanostima koji su predviđeni kalendarom rada i školskim kurikulumom. Neopravdani izostanci podliježu odgojno-pedagoškim mjerama prema Statutu Škole.(čl.33)
 • Učenici u školskom zboru, orkestru ili u dramsko-literarnoj grupi koji sudjeluju u pripremi školskih svečanosti ili izvannastavnim aktivnostima Škole, obvezni su sudjelovati na svim pripremama i probama (čl.34)
 • Športska dvorana se koristi samo u vrijeme dogovoreno rasporedom Škole ili uz nazočnost profesora TZK ili odgojitelja Zavoda (čl.35)
 • Učenik koji postupa suprotno odredbama ovog Pravilnika, odgovoran je prema Statutu Škole i podliježe odgojno-pedagoškim mjerama propisanim za pojedini prekršaj (čl. 101-119)

Navedeni propisi iz Pravilnika o kućnom redu Škole  pomažu  učenicima u lakšem održavanju školske discipline koja je preduvjet za postizanje odličnih obrazovnih rezultata kao i za  odgajanje  zrelih i kreposnih osoba.

„SERVA ORDINEM ET ORDO SERVABIT TE !“               

Ispis E-mail