Roditeljski sastanci u siječnju

Sukladno Kalendaru rada Škole, dana 21. i 23. siječnja održat će se roditeljski sastanci prema sljedećem rasporedu:

UTORAK, 21. siječnja
     1. A i 1. B u 16:30
     3. A i 3. B u 18:00

ČETVRTAK, 23. siječnja
     2. A i 2. B u 16:30
     4. A i 4. B u 18:00