Obavijest o popravnim ispitima

U skladu sa Statutom škole (čl. 79.) o popravnom ispitu koji propisuje da se učenik, kojemu se nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, upućuje na popravni ispit koji se održava najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine, na Sjednici Nastavničkog vijeća, 10. srpnja 2019., odlučeno je da će popravni ispiti za učenike svih razreda biti od 21. do 22. kolovoza 2019. prema priloženom vremeniku.

Učenici koji žele pristupiti ispitu u ovom roku dužni su prijaviti ispit u tajništvo škole najkasnije do 17. srpnja 2019.

VREMENIK  ISPITA

Srijeda, 21. kolovoza 2019.

MATEMATIKA

8:00  pismeni ispit:   SVI učenici
 9:30  usmeni ispit:   
učenici I. a
10:15  usmeni ispit:   učenici II. a i b

Četvrtak, 22. kolovoza 2019.    

LATINSKI JEZIK I FIZIKA

 8:00 pismeni ispit:   SVI učenici
 9:30 usmeni ispit:    
latinski jezik
10:30 usmeni ispit:   fizika