Obavijest o ispitima pred povjerenstvom

Članak 76. Statuta škole propisuje da „učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom“. Na Sjednici Nastavničkog vijeća, dana 17. lipnja, prihvaćeni su svi zahtjevi učenika i imenovana ispitna povjerenstva koja će provesti ispite prema sljedećem rasporedu:

Utorak, 18. lipnja 2019.

12:00 pismeni dio ispita iz: 

LATINSKOG JEZIKA (I. a i I. b) 
ENGLESKOG JEZIKA (I. a)
MATEMATIKE (II. a)

13:30 usmeni dio ispita

14:00 ispit iz: 

POVIJESTI (I. a)

 

Srijeda, 19. lipnja 2019.

12:00 pismeni dio ispita iz:             

GRČKOG JEZIKA (I. a)
MATEMATIKE (I. a)

13:30 usmeni dio ispita

14:00 ispit iz: 

BIOLOGIJE (I. a)
GEOGRAFIJE (I. a)