OBAVIJEST o pravu na besplatni prijevoz za učenike iz obitelji s troje i više djece

Obavještavaju se roditelji / skrbnici učenika na području Grada Splita o pravu na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (19/2019).

Pravo na besplatni prijevoz – godišnju pokaznu kartu mogu ostvariti učenici iz obitelji s troje i više djece ako jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz uvjet da primaju dječji doplatak.
Kako bi svi učenici dobili na vrijeme godišnju pokaznu kartu, u suradnji sa školama vrši se prikupljanje zahtjeva. Roditelji koji do 5. srpnja 2019. godine u školu predaju zahtjev, moći će preuzeti godišnju pokaznu kartu krajem kolovoza na prodajnom mjestu tvrtke Promet d.o.o.
Roditelji u školu trebaju predati:
- zahtjev s dokumentacijom (preslik osobne iskaznice; rješenje iz 2019. godine o ostvarenom pravu na dječji doplatak ili Potvrdu; preslik rodnih listova)
- ispunjeni zahtjev za izdavanje pokazne karte tvrtke Promet d.o.o.
- dvije fotografije


Promet - zahtjev - studenti i đaci

Zahtjev 3+ za besplatan prijevoz

Prava ispitanika - Prijevoz