NATJEČAJ i uvjeti upisa u prvi razred šk. god 2019./2020.

Na temelju članka 22. Stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013 i 152/2014 i 7/2017, 68/2018) i Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (NN 53/2019):

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
„Don Frane Bulić“ Split s pravom javnosti
Zrinjsko-frankopanska 19

objavljuje NATJEČAJ
za upis učenika u prvi razred šk. god. 2019./2020.

Program: klasična gimnazija
Broj učenika: 52
Prvi strani jezik: Engleski jezik, Njemački jezik (izbor jednog od ponuđenih predmeta)
Preduvjet upisa: preporuka župnika i krsni list
Popis predmeta posebno važnih za upis (7. i 8. raz. osnovne škole): Hrvatski jezik, strani jezik, Povijest, Zemljopis, Matematika
Popis predmeta posebno važnih za upis (po izboru škole): Biologija ili Latinski jezik
Datum provjere znanja iz stranog jezika koji kandidat nije učio u osnovnoj školi: srijeda, 3. srpnja u 9 sati

 

UPISI U PRVI RAZRED šk. god. 2019./2020.

Temeljem Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. svibnja 2019. (NN 53/2019) donosimo uvjete za upis u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ Split s pravom javnosti.

U školu se upisuju:
- kandidati za duhovna zvanja (sjemeništarci i redovnički kandidati/ce)
- ostali kandidati

Boduju se zajednički, posebni i dodatni elementi upisa (prema Pravilniku o elementima i kriterijima za upis, NN 49/2015, 47/2017).

Zajednički elementi:
- prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
- zaključne ocjene u posljednja dva (7. i 8.) razreda osnovnog obrazovanja iz ovih nastavnih predmeta:
- Hrvatski jezik
- Matematika
- prvi strani jezik
- Povijest
- Geografija
- Biologija ili Latinski jezik

Maksimalni broj bodova iz zajedničkih elemenata je 80 bodova.

I. VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA ZNANJA I U SPORTU

A) Izravan upis – za osvojeno 1., 2., 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju u 5., 6., 7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja u pojedinačnoj konkurenciji iz predmeta posebno značajnih za upis.

B) Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju (svi predmeti) postigli:
- prvo mjesto kao član skupine 4 boda
- drugo mjesto kao član skupine 3 boda
- treće mjesto kao član skupine  2 boda
- sudjelovali kao pojedinac ili član skupine  1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje AZOO.

C) Natjecanja školskih sportskih društava:
- prvo mjesto kao članovi ekipe 3 boda
- drugo mjesto kao članovi ekipe 2 boda
- treće mjesto kao članovi ekipe  1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje Hrvatski školski športski savez.

II. POSEBNI ELEMENTI VREDNOVANJA
- odnose se na kandidate koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja (vidi web stranicu MZO-a)  1 bod
- kandidati sa zdravstvenim teškoćama  1 bod

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju zbroja bodova koje je kandidat stekao.
Kandidati za duhovna zvanja upisuju se izravno uz odluku ordinarijata ili redovničke zajednice. Zamolbu dostavljaju ordinarijatu ili redovničkoj zajednici do 26. lipnja 2019. godine.

VAŽNO: Kandidati za upis u školu moraju do utorka, 9. srpnja 2019., do 15 sati predati u tajništvo škole, osobno, e-poštom ili faksom (021/386-149), preporuku župnika i krsni list jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu (to je preduvjet da bi učenici bili prihvaćeni kao naši kandidati bez obzira na odabrani prioritet upisa).

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju od 15. do 17. srpnja 2019. u vremenu od 9 do 12 sati dostaviti u tajništvo škole sljedeće dokumente:
- potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica)
- svjedodžba 8. razreda osnovne škole
- dokumente koji su uvjeti za upis (potvrde dodatnih bodova)

DODATNA PROVJERA ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u srijedu 3. srpnja 2019. u 9 sati (za kandidate koji u osnovnoj školi nisu učili engleski ili njemački jezik). Učenici su dužni u tajništvo dostaviti pisani zahtjev za dodatnu provjeru znanja.

NAPOMENA: Fakultativne predmete – Talijanski jezik ili Njemački jezik učenici prijavljuju na početku školske godine.

 

Zakon o odgoju i obrazovanju

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.